اعضای تیم

سیستم آموزشی

میثم خان

اینجا جایی است که خانواده میثم خان در آن با هم می آموزند،
بررسی می کنند و مسیر رشد را با هم طی می کنند…

در کدام زمینه می خواهید آموزش ببینید؟

5/5

Meysamkhan

Meysamkhan kerman

مسیر رشد و آموزش

ارزش ها

قوانین و ارزش ها
در میثم خان

اگر عضوی از این خانواده هستید، حتما قوانین و ارزش های ما را از بر هستید و سعی دارید انها را در روند کار خود پیاده سازی کنید.

کتاب هایی که این هفته مطالعه می کنیم:

آموزش ها

همه اعضای تیم باید توی این دوره ها شرکت کنند!

4.9/5

بورانی اسفناج

یک جلسه

90%

5/5

منوی رستوران

پنج جلسه

20%

4.8/5

صبحانه ها

سه جلسه

70%

5/5

پیش غذاها

دو جلسه

50%

اعلانات میثم خان

1

باغ رستوران فقط تا پایان شهریورماه فعال است

اخبار مهم میثم خان

2

تارگت های هفتگی

مشاهده تارگت ها، تصمیم ها و اخبار این هفته میثم خان

جدید ترین اخبار

3

مشاهده دوره های این هفته

دوره هایی که قرار است در این هفته برگزار شوند چه هستند؟

4

استخدام در میثم خان

مشاهده فرم استخدام و اشتراک گذاری به علاقمندان

فرم ها

مشاهده فرم ها

این فرم ها روند کارهای شما را ساده سازی کرده و بهره وری اعضا را
تا چندین برابر رشد می دهد

به روز ترین فرم صورت جلسه را در این بخش مشاهده کنید

معیار های سنجش عملکرد اعضای تیم را در این قسمت مشاهده کنید

فرم نظرسنجی جهت ثبت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما

درخواست مرخصی خود را در این قسمت مشاهده کنید

آرشیو گالری اعضای تیم